Search Products
Product category
Support Online
 

Yahoo

Technology

Nick Skype status

Technology

0906 613 677

0932 153 163

 
Web Link
News
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
Loading
Traffic Quota (50 user)

: Traffic Quota (50 user)

: in stock

Please contact us for a price.
Warranty
Product details

Traffic Quota (50 user)

Giá: 328.90$

TrafficQuota là một băng thông và giải pháp quản lý hạn ngạch cho Microsoft ISA Server. Với TrafficQuota bạn có thể giới hạn truy cập của người dùng Internet phụ thuộc vào một khối lượng dữ liệu tải về hoặc tải lên, xác định một băng thông tối đa (tốc độ) được tiêu thụ bởi người sử dụng, xem lưu lượng truy cập thống kê sử dụng bằng cách sử dụng các báo cáo khác nhau.

Bookmark and Share

 

Other Products

   

 • Traffic Quota (50 user) for Educational Organizations
  Price: Call
  Order Details
 • Traffic Quota (25 user) for Educational Organizations
  Price: Call
  Order Details
 • Traffic Quota (25 user)
  Price: Call
  Order Details
 •  
 • Traffic Quota (10 user) for Educational Organizations
  Price: Call
  Order Details
 • Traffic Quota (10 user)
  Price: Call
  Order Details
Newsletter
 • Join our MailList system, you will receive the latest information on products, services and solutions, news, promotion and recruitment of companies Hop Thanh Thinh via email.
Cart

You have not ordered

 

Customer support

htktHow to order

htktTechnical Assistance

htktTechnical advice

htkt Pricing

htktDownload Driver

Advertisement

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner