Search Products
Product category
Support Online
 

Yahoo

Sale

Yahoo

Sale

Yahoo

Sale

Yahoo

Technology

Nick Skype status

Sale

Nick Skype status

Sale

Nick Skype status

Sale

Nick Skype status

Technology

0938.259.683

0932.153.163

 
Web Link
News
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner
Loading
Power Data Recovery V4.6 , phần mềm phục hồi dữ liệu tốt nhất

: Power Data Recovery V4.6 , phần mềm phục hồi dữ liệu tốt nhất

: in stock

Please contact us for a price.
Warranty
Product details

Power Data Recovery V4.6 , phần mềm phục hồi dữ liệu tốt nhất

Giá thị trường: 90$

Một số chức năng của Power Data Recovery v4.6 :

- Phục hồi lại khi bạn lỡ xóa mất dữ liệu.
- Khôi phục dữ liệu khi lỡ format lại ổ đĩa.
- Khôi phục dữ liệu từ các ổ đĩa đã hư (logical drive).
- Khôi phục dữ liệu khi phân vùng FAT gặp lỗi.
- Phục hồi dữ liệu sau khi phân vùng lại ổ đĩa (fdisk).
- Khôi phục dữ liệu khi có những hư hại vật lý (do va chạm) lên ổ đĩa.
- Khôi phục lại sau khi gặp lỗi ở MBR.
- Phục hồi dữ liệu từ đĩa cứng, camera card, USB drive, Zip, đĩa mềm.
- Khôi phục lại khi có bất kì lỗi nào xảy ra (ngoại trừ các tổn hại vật lý)
- Hỗ trợ FAT 12/16/32.
- Hỗ trợ NTFS.
- Hỗ trợ các file nén NTFS và file mã hóa.
- Hỗ trợ các loại ổ đĩa: Simple, Spanned, Stripe, Mirror, Raid.
- Hỗ trợ phục hỗi dữ liệu RAW.
- Chức năng preview.
- Có thể resume quá trình phục hồi.
- Công cụ Wizard.

Bookmark and Share

 

Newsletter
  • Join our MailList system, you will receive the latest information on products, services and solutions, news, promotion and recruitment of companies Hop Thanh Thinh via email.
Cart

You have not ordered

 

Customer support

htktHow to order

htktTechnical Assistance

htktTechnical advice

htkt Pricing

htktDownload Driver

Advertisement

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner