Search Products
Product category
Support Online
 

Yahoo

Sale

Yahoo

Sale

Yahoo

Sale

Yahoo

Technology

Nick Skype status

Sale

Nick Skype status

Sale

Nick Skype status

Sale

Nick Skype status

Technology

0938.259.683

0932.153.163

 
Web Link
News
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner
Loading
DameWare NT Utilities v6

: DameWare NT Utilities v6

: in stock

Please contact us for a price.
Warranty
Product details

 DameWare NT Utilities v6

Giá thị trường: 350$

DameWare NT Utilities (DNTU) là một công cụ quản lý hệ thống trọn vẹn cho hệ điều hành windows như NT/2000/XP/2003/Vista, giúp các nhà quản trị thoát khỏi hạn hẹp về quản lý của Microsoft's Management Console (MMC). DNTU cung cấp các công cụ quản lý liên kết của Microsoft Windows NT.tất cả điều hợp nhất trong một giao diện điều khiển trung tâm rất dễ dùng để điều khiển từ xa Windows server hoặc Workstation. Hầu như tất cả các công cụ chuẩn nhất điều nằm trong chương trình này với giao diện explorer quen thuộc. nhiều trong số này đã được phát triển thêm để đưa đến sức mạnh vượt trội cho bạn, có thêm các chức năng mới và dễ sử dụng. chương trình còn có các tool NT tùy chỉnh như DameWare Mini Remote control và Explorer, và hỗ trợ các trang standard shell property và shell context menu

Bookmark and Share

 

Other Products
Newsletter
  • Join our MailList system, you will receive the latest information on products, services and solutions, news, promotion and recruitment of companies Hop Thanh Thinh via email.
Cart

You have not ordered

 

Customer support

htktHow to order

htktTechnical Assistance

htktTechnical advice

htkt Pricing

htktDownload Driver

Advertisement

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner